Trappen en Kunst Happen: Op woensdag 29 september was onze tweede fietsexcursie. Met gids Harry Groenewegen fietste een groep langs ‘historische plekken die op de schilderijen van de expositie ‘Kunst tussen de Kassen’ te zien waren.

Expositie van Wateringse schilder Leendert Scheltema

In het Westlands Museum was van 31 juli 2021 tot en met 6 februari 2022 een expositie te zien van schilderijen van Leendert Scheltema (1876-1966). De Wateringse kunstenaar wordt ook wel ‘expressionist van het Westlandse landschap’ genoemd. Op zijn elfde verhuisde hij met zijn ouders van Ameland naar Wateringen, waar hij tot zijn dood bleef wonen (aan de huidige Laan van Scheltema stond zijn eenvoudige huisje). Hij was een aanhanger van de moderne kunst en ontwikkelde zich voortdurend. Op Ameland wordt hij geëerd, maar hij is nooit zo bekend geworden als zijn kunstenaarsvrienden Jan Toorop en Vilmos Huszár. Gastconservator Maarten van der Schaft heeft laten zien dat de bescheiden Scheltema meer aandacht verdient.

Onze eerste expositie was

‘Kunst tussen de Kassen’

In de tweede helft van 2021 hield Kunstmuseum Westland zijn eerste kunstexpositie, in samenwerking met het Westlands Museum. De expositie bestond uit ongeveer vijfentwintig schilderijen uit privéverzamelingen van (oud-)Westlanders rond het thema Tuinbouw. We kregen al deze werken in bruikleen, zodat het publiek ze kon bewonderen in de speciaal voor deze expositie gerenoveerde wagenschuur. 

‘Kunst tussen de Kassen’ bestreek de periode vanaf het begin van de twintigste eeuw tot heden. De tuinbouwtaferelen waren globaal in drie perioden te verdelen: traditioneel (tot de jaren vijftig), modern en hedendaags. Een belangrijk aandeel vormden schilders van de Nieuwe Haagse School, die vooral in de jaren vijftig en zestig het Westland introkken.

Schenking schilderij aan Kunstmuseum Westland

Wij zijn blij dat we als Stichting Kunstmuseum Westland een aantrekkelijk olieverfschilderij van Ter Heijde mochten ontvangen. De schenker, Antiquariaat Moby Dick uit Noordwijk, kwam tot de conclusie dat de afbeelding niet om Noordwijk ging, maar om Ter Heijde. Het olieverfschilderij is gemaakt door Haagse School kunstenaar Marinus Gidding (1863-1925), geboren in Rotterdam. In 1900 vestigde hij zich in Loosduinen. Overigens zijn verschillende kunstliefhebbers het nog niet  eens met elkaar dat dit echt Ter Heijde is; misschien omdat de schilder zich enige artistieke vrijheid heeft gepermitteerd.

We geven het fraaie schilderijtje langdurig in bruikleen aan het Westlands Museum, waarmee we nauw samenwerken. Zijn kunstcollectie is door schenkingen en aankopen de laatste jaren steeds interessanter geworden. Een aquarel van Ter Heijde van Gidding bevindt zich al in de collectie. Vergelijking met de nieuwe schenking laat zien dat op beide werken dezelfde Heijdse huisjes zijn te herkennen.

Het geschonken olieverfschilderij van Gidding

De aquarel van Gidding die al in het bezit was van het Westlands Museum is uit dezelfde positie geschilderd

 


Nieuw bestuurslid: kunstenaar Martin Groen

Wij zijn blij dat Martin Groen de gelederen van Kunstmuseum Westland komt versterken. Martin Groen (geboren in Den Haag in 1959) is een ’s-Gravenzander die hart voor de streek én hart voor de kunst heeft. Hij staat volledig achter de visie van onze groep – meer kunst in het Westland – en hoopt bij te kunnen dragen in de plannen voor een kunstmuseum. Naast zijn werk als docent Culturele kunstzinnige Vorming in Naaldwijk is Martin vooral beeldend kunstenaar. Zijn bron van inspiratie zijn de landschappen in Zuid- Frankrijk en Italië én onze eigen regio. Martin is een kleurrijk impressionist die met een paletmes zijn olieverf- en acrylschilderijen opzet. Daarnaast schildert hij in aquarel om het licht in het Hollands landschap te vangen, maakt hij muurschilderingen en werkt hij ook in opdracht.