Niek van de Wetering – Een bijzondere verzamelaar
Wat betekent kunst voor de Westlandse mens? In een streek waar je vaak  ‘Weet je nog?’ hoort, is het antwoord veelzijdig.  Schilderijen refereren vaak aan het verleden; waar komen we vandaan? Het brengt ons terug naar de wortels van de tuinbouw; met de druivenkassen en boomgaarden van weleer, de lorriesporen,  de vele veilingschuiten die langs smalle paadjes en onder de bruggetjes door werden geboomd en de pittoreske dorpsgezichten  met historische kerken. Maar ook de eenvoud van leven. Beeldende kunst die de identiteit van de Westlander onderstreept met zijn vermogen tot  doorzetten , risico nemen en vernieuwen.
Al  die aspecten zijn te zien op de vele schilderijtjes over het Westland van vóór 1950 die door Niek van de Wetering, gepensioneerd tuinder (74) in Naaldwijk, door de jaren heen zijn verzameld.
Niek van de Wetering was altijd al geïnteresseerd in de Westlandse historie. Hij droeg graag bij met een paar speciale schilderijtjes voor het boek Schilders van het Westland. Daarna kreeg hij de smaak te pakken. Wat hij de laatste tien jaar bij elkaar heeft verzameld is ongekend. Zijn collectie is werkelijk bijzonder te noemen. Niek legt zich toe op topografie en gaat met auto of fiets de exacte locatie na. Hij richt zich niet alleen op het Westland maar ook op Midden-Delfland en bijvoorbeeld Kethel.
Schilderijen en een kunstmuseum zijn onmisbaar voor de grandeur van een streek. Het biedt de dagjestoerist en, nu Westland internationaal is geworden, ook buitenlandse zakenmensen een blik op de immense ontwikkelingen in de tuinbouw.
Als de nieuw opgerichte Stichting Westlands Kunstmuseum een kunstcentrum, bij voorkeur binnen het Westlands Museum, kan realiseren, wordt meerwaarde voor het Westland gecreëerd. Als bijdrage in de publieke beleving van kunst en  de kunsteducatie voor  de jeugd mag het ook geld kosten.
Ik toon hier twee tuinbouwtaferelen uit de verzameling van Niek. Eén werk is ongesigneerd en wordt toegeschreven aan de schilder Piet Nieuwenhuysen (1916-2010) die in Poeldijk heeft gewoond. De andere is van de onbekende schilder Beukenholtz en betreft een wintergezicht aan de Leyweg uit 1940. In de verzameling van Niek zijn vele kleine meesters van de Haagse School verenigd. Het zijn niet allemaal topstukken die in een galerie zouden passen. De waarde van Niek is dat hij met zijn topografische schilderijen de historie van de streek heeft geboekstaafd. Hij is het voorbeeld van een individu die zijn eigen koers volgde. Hulde  aan deze verzamelaar.

Piet Nieuwenhuysen (toegeschreven aan),  Tuinbouwscene in Poeldijk, olieverf op doek  (collectie Niek van de Wetering)

Beukenholtz, Wintergezicht Leyweg, 1940, olieverf op doek (collectie Niek van de Wetering)

Maarten van der Schaft, november 2019