GERRIT NEVEN
Aquarellist van het Hollandse water
Enige maanden geleden organiseerde Kunstzaal Van Heijningen (Noordeinde, Den Haag) een afscheidstentoonstelling voor een van Nederlands’ meest prominente aquarellisten, in het bijzonder van het Nederlandse polderlandschap. Gerrit Neven, 80 jaar, heeft  inmiddels vanwege een attaque zijn penseel aan de wilgen gehangen. Geboren en getogen in het Hollandse polderlandschap heeft hij Nederland verrijkt met sfeervolle aquarellen. IJle luchten, mist en optrekkende dauw larderen de meesten van zijn werk, waarin water de hoofdrol speelt. Met daarbij knotwilgen en strekdammen langs de Lek, duinlandschappen langs de zee, zeilboten op het IJ, dijkhuisjes langs de rivieren. Door en door Hollands en te koop bij goede galeries. Ook prinses Beatrix behoort tot zijn bewonderaars.
Het Westland heeft een speciaal plekje in Nevens hart. In zijn jeugd was hij al geïmponeerd door de bedrijvigheid in de streek en de werklust van de mensen. Voor het boek Schilders van het Westland reed ondergetekende hem rond op zoek naar interessante plekjes. Neven gaf  de voorkeur aan de randen van het Westland met water en vooral rust.Een tuindersloot aan de Hollewatering in Kwintsheul en een Maaslandse polder waren het resultaat. Daarna is Neven nog teruggekomen en heeft zich laten imponeren door de Waterweg met zijn moderne containerschepen en het oude peilhuisje dat waterdiepten doorgeeft aan de Seinpost. Ook het winterse zonlicht op de eeuwenoude kerk van ‘t Woudt reflecteert Nevens streven naar abstractie of vereenvoudiging. Daarmee keert hij –ook als  religieus mens – terug naar de kern  en de eenvoud van het leven als reactie op wat hij noemt ‘de razernij van de moderne techniek’.

Gerrit Neven, Containerschip en het peilhuisje langs de Waterweg, aquarel, particuliere collectie.

Gerrit Neve, De kerk van ’t Woudt, aquarel, particuliere collectie.

Neven concentreert zich op aquarelleren; kleurpigment met gom als bindmiddel, opgelost in water en opgebracht op papier geeft volgens hem de zuiverste weergave. Met een beperkt  kleurenpalet, met name indigo, gebrande sienna en ultramarijn, aangevuld door rood en wat geel, wordt hij gedreven door de ‘Hollandse weidsheid en het wonder van het licht’.
Neven is bekend geworden door zijn vele kalenders van het Hollandse rivierengebied, in opdracht gemaakt. Internationale  erkenning vond hij in Japan ‘met een traditie van het kalligrafisch en atmosferisch oproepen van landschappen’, aldus de schilder in de monografie Gerrit Neven – Denkend aan Holland.
Maarten van der Schaft, januari 2020