Onze eerste expositie:

‘Kunst tussen de Kassen’!

 Sinds 5 juni is onze eerste kunstexpositie in het Westlands Museum te bezoeken die wij samen met het museum hebben georganiseerd. Het bestaat uit ongeveer vijfentwintig schilderijen uit privéverzamelingen van (oud-)Westlanders rond het thema Tuinbouw. We kregen al deze werken in bruikleen, zodat u ze kunt bewonderen in de speciaal voor deze expositie gerenoveerde wagenschuur. De expositie loopt tot 1 november 2021.

‘Kunst tussen de Kassen’ bestrijkt de periode vanaf het begin van de twintigste eeuw tot heden. De tuinbouwtaferelen zijn globaal in drie perioden te verdelen: traditioneel (tot de jaren vijftig), modern en hedendaags. Een belangrijk aandeel vormen schilders van de Nieuwe Haagse School, die vooral in de jaren vijftig en zestig het Westland introkken.