Van Kas tot Kunst: de biografie van Jaap van Duijn
Pleitbezorger voor kunst in het Westland

De pasverschenen biografie van de GooiseWestlander Jaap van Duijn is een opmerkelijk, fraai en luchtig geschreven boek. In het Westland is Jaap van Duijn (73) bekend als de vorige eigenaar van de DutchFlower Group, een wereldwijd toonaangevende bloemengroothandel die hij samen met zijn dit jaar overleden broer Art heeft opgebouwd. Van klein naar groot, van ondernemer tot kunstminnaar, van klassieke naar moderne kunst. Hij is de ware vertolking van Joseph Schumpeters motto ‘entrepreneurship is change’. Een sympathiek en sociaal man die zichzelf is gebleven, in niets de humbug van een tot welstand gekomen kapitalist. Zijn vermogen waarmee hij via zijn Stichting  Gifted Art goede dingen doet, ziet hij als middel en niet als doel. Jaap van Duijn verstaat de kunst om nieuwe wegen in te slaan, de bakens te verzetten.

Met liefde vertelt hij over zijn afkomst uit De Lier waar zijn vader een 1,5 ha grote tuinderij had. Met veertien kassen en onderscheidend met de teelt van Cineraria’s. Jaap zag kansen inde handelen met vastberaden slimheid en huzarenstukjes bouwde hij een internationaal opererend handelsimperium op. Hij eert hierbij de ondersteuning door zijn echtgenote. Daarnaast nam hij tijd voor kunst en is hij ook een van de pleitbezorgers van kunst in het Westland. Momenteel is hij lid van het Comité van Aanbeveling voorde Stichting Westlands Kunstmuseum. Als sponsor van het goed ontvangen boek Schilders van het Westland datde Westlandse identiteit profileerde, vormde hij in 2010 samen met wijlen Wil van den Bos en ondergetekende een kleine denktank om te werken aan een vervolg. Dat dat niet direct lukte wijt hij aan de inzet van de toenmalige wethouder van cultuur die essentiële partijen niet bij elkaar wist te brengen. Dit doet hij uit de doeken op pagina 162.

Jaap van Duijn is ook een gelovig mens. Als ontwerper van de Van Gogh route hield hij lezingen over de Godsbeleving van Vincent van  Gogh. Een afbeelding van een kerk van Piet Mondriaan (een andere dan hier aangegeven) siert zijn biografie. Het Westland  heeft veel aan hem te danken; alleen al door zijn credo dat er meer is dan alleen werk!

Hoe hij inde toekomst metmaatschappelijke veranderingen inclusief de door economische groei en globalisering uitgewoonde planeet zal omgaan, zal verrassend zijn om te volgen. Maar ook hierop zal deze grote zoon van het Westland adequaat reageren.

Westlandse Cineraria’s

Willy Fleur, Westlandse Cineraria’s

De kerk van Zoutelande

Piet Mondriaan, De kerk van Zoutelande

november 2020,
Maarten van der Schaft