Stichting Kunstmuseum Westland

De initiatiefgroep achter MEER KUNST IN HET WESTLAND bestaat uit zes personen: vier actieve bestuursleden en twee adviseurs. De bestuursleden zijn Leo van den Ende, Martin Groen, Harry Groenewegen en Martha Vollering. Zij worden ondersteund door Piet van der Valk en Maarten van der Schaft. Alle zes hebben een warm hart voor zowel het Westland als voor kunst en cultureel erfgoed.

Visie

Stichting KunstmuseumWestland ijvert sinds medio 2017 voor een kunstmuseum in de gemeente Westland. MEER KUNST IN HET WESTLAND, is het motto. We willen gaan opereren vanuit het Westlands Museum. Een eigen kunstmuseum in de vorm van een kunstafdeling in het Westlands Museum, dient verschillende doelen:

  • de kunstcollecties van de gemeente en van het Westlands Museum beheren én tonen aan het publiek
  • wisselexposities samenstellen die de cultuur en de historie van onze streek belichten
  • bezoekers een breder palet bieden van de Westlandse cultuur en kunst
  • Westlandse kunstenaars een podium geven

(zie: beleidsplan)

Wat is er aan kunst in het Westland?

Het Historisch Archief beheert de vaste collectie van de gemeente. Deze bestaat uit honderden kunstwerken, voor een groot deel schilderijen en prenten. Het Westlands Museum heeft bijna tweehonderd schilderijen in bezit, die voor een groot deel ook opgeslagen zijn in het archiefdepot. De gemeente bezit daarnaast diverse sculpturen die in de openbare ruimte van Westland staan.
En er is er een aantal particuliere Westlanders dat kunst verzamelt, vaak schilderijen die een herkenbaar Westlands landschap laten zien.
Veel Westlandse kunst van niveau bevindt zich elders, van Haags Historisch Museum tot het Rijksmuseum.

Wat willen wij

Wij willen een professionele expositieruimte voor Westlandse kunst van welke kunstdiscipline dan ook. Naast een vaste collectie willen wij dat er voortdurend wisselexposities zijn. Voor deze wisselexposities kunnen we kunstwerken van musea lenen (bruiklenen) ter aanvulling van eigen kunstwerken, maar ook bijvoorbeeld hedendaagse Westlandse fotografen in combinatie met archieffoto’s tonen; of een tentoonstelling rond een Westlands thema organiseren door jonge Westlandse kunstenaars een opdracht te geven.

Er zijn galeries in het Westland, zoals Kunsthuis 18 in Naaldwijk en de Hofboerderij in Wateringen, waar kunstenaars hun werk kunnen exposeren. Deze ruimten hebben echter niet de juiste beveiliging en klimatologische omstandigheden om dure of zeldzame kunstwerken tentoon te stellen. Daarom werken wij samen met het Westlands Museum om, in overleg met het gemeentebestuur, een nieuwe professionele ruimte voor kunstexposities te kunnen realiseren. Op termijn hopen we dat er in het nieuwe multifunctionele complex met theater De Naald een ruimte voor wisselexposities gecreëerd kan worden.

Hoe gaan we dit realiseren?

Een deel van de activiteiten om meer kunst te laten zien zal zichzelf financieren door betalende bezoekers aan de exposities en door donaties.

Er is bij het Westlands Museum te weinig ruimte voor wisselexposities, de huidige ruimten voldoen bovendien niet aan de eisen die door bruikleengevers van kunst gesteld worden aan veiligheid en klimaat. Er is daarom een schetsplan gemaakt om te komen tot uitbreiding van de expositieruimte bij het museum. We willen de boer op om bij fondsen en sponsors financiële middelen te vinden voor nieuwbouw.

Daarnaast is een belangrijk aspect personeel. We kunnen niet volledig drijven op de inzet van vrijwilligers als het gaat om een verantwoorde inrichting van kunstexposities. Er is behoefte aan een deskundige kracht die kan worden ingezet bij het samenstellen van die exposities en bij het beheer van de collectie. Een medewerker met die deskundigheid zou ook een oplossing kunnen betekenen voor het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie. Met name op dit punt zien we uit naar meer duidelijkheid wat betreft de inzet van de gemeente.

Wij zijn niet de enigen

De initiatiefgroep is er van overtuigd dat veel Westlanders behoefte hebben aan MEER KUNST IN HET WESTLAND. De grote belangstelling voor kunst- en atelierroutes toont dit ook aan.
We hebben een comité van prominente Westlanders (of oud-Westlanders) die dit initiatief van harte aanbevelen. Hier ziet u de samenstelling van het comité.